Så får du nytta av sci-fi i ditt pluggande

Jag kollar på Star Trek.
 
Av flera anledningar:

  1. Jag vill utöka min nörd-allmänbildning.
  2. Jag vill ha en serie som räcker hela vinterhalvåret.
  3. Jag försöker inspirera mig själv inför sannolikhets- och spelteoritentan. Planerar att använda mig av en NLP-metod som kallas modellering, vilket innebär att man imiterar en annan människa för att få dennes egenskaper inom en viss färdighet. (Läs mer om denna teknik här.) Jag ska studera Mr. Spock noga och modellera hans matematiska kunskaper, så på torsdag kommer jag skriva tentan som en äkta vulcan. Omöjligt? Inom NLP finns inga gränser… ;)

spock