Praktisk guide i hur du argumenterar på internet

Internet är fantastiskt, av många anledningar. En av dessa är att det ger en röst till de som annars inte haft en. En identitet, vilken man vill. Och möjligheten att delta i diskussioner och föra fram sin ståndpunkt.

Följande är en behändig guide till hur Du bäst kan göra din röst hörd i forumet, kommentarsfältet eller bloggosfären.

1. Ditt namn

Använd ditt riktiga namn. Gärna för- och efternamn. Länka namnet till din eventuella hemsida eller blogg när så är möjligt. Vad visar detta? Jo, att du står för dina åsikter och inte är rädd för att försvara dem. Du tar ansvar och räds inte eventuella påhopp från övriga diskussionsdeltagare.

Att vara anonym eller använda sig av engångsalias ger ett oseriöst intryck. Du riskerar att inte tas på allvar, och att uppfattas som feg och ryggradslös.

2. Dina kontaktuppgifter

Du behöver i regel ange din e-postadress när du kommenterar ett blogginlägg. Se till att kontrollera extra noga att du stavat den rätt och att den verkligen är din egen. Det försäkrar dig om att du deltar i diskussionen på rättvisa villkor.

Att inte ange en e-postadress, eller att skriva in en fabrikerad sådan ger dåliga signaler. Bland annat att du inte tar dina egna åsikter på allvar, ej heller diskussionsämnet som sådant. Du riskerar även att stängas ute från diskussionen, vilket ju hade varit tråkigt.

3. Läsförståelse

I en argumentationssituation är det viktigt att man är införstådd med diskussionens premisser innan man ger sig in i den. Annars riskerar man att skapa sidospår som urlakar ämnet och tvingar in andra samtalsparter på onödiga villovägar. Läs noga igenom det som skrivits och fråga dig själv: Förstår jag det som skrivs, bokstavligen? Var också försiktig med slutsatserna du drar kring det du läst och fråga dig själv: Tolkar jag eventuellt in påståenden eller åsikter som i själva verket inte uttryckts? Detta är lätt hänt om man i ett upphetsat tillstånd snabbt skummar igenom konversationshistoriken.

Att slösa övriga diskussionsdeltagares tid och energi genom att föra fram irrelevanta aspekter av konversationen är sällan framgångsrikt.

4. Argument

Argumentationens syfte är att vidga vyer och försöka vinna över motståndare till din sida. Hur ska du föra fram dina poänger på bästa sätt? Byt perspektiv och försök sätta dig in i dina motparters syn på situationen. Varför resonerar de som de gör? Vad är deras världsbild? Om du kan nå denna kärna så kan du lättare kommunicera med dem.

En framgångsrik argumentation förutsätter att samtliga parter kan finna gemensam mark, att de delar samma utgångspunkt. Uppfylls inte detta kriterium kan ett givande utbyte aldrig ske.

5. Att undvika

Personangrepp. Detta visar bara att du griper efter halmstrån, inte har några tyngdbärande argument kvar, och är i försvarsposition. Personangrepp säger oftast mer om dig som person än om personen angreppet avser.

Särskrivningar och andra grammatiska fel. En utläggning full av stavfel, onödiga blanksteg och ofullständiga meningar gör det inte bara svårt för andra att förstå dig, det gör det också svårt att ta dig på allvar. En extra korrekturläsning är på sin plats, om du vill framstå som seriös.

Överdrivet användande av VERSALER. Visst händer det ibland att Capslock-knappen av misstag trycks ner. Detta kan undvikas genom att korrekturläsa ditt inlägg innan publicering. Men att använda versaler som redskap för att uttrycka ilska, upprördhet eller aggression är sällan framgångsrikt. Det för inte fram din poäng tydligare, utan visar snarare bara på dåligt tålamod och bristfälliga argument. Det ökar risken avsevärt för att du blir utesluten ur diskussionen.

Diskriminering. Alla former av diskriminering är en snabb och effektiv metod för att bli diskvalificerad i en diskussion. Det visar på en snäv världsbild, oförmåga till tolerans, och ett extremt egocentriskt synsätt. Det är dessutom sällan relevant i sakfrågan, utan brukar bara ytterligare understryka din oförmåga till god argumentationspraxis.

Avslutningsvis kommer här en checklista att sätta upp exempelvis intill datorskärmen för snabb referens när det gäller:

1. Namn 2. Kontaktuppgifter 3. Har jag förstått vad diskussionen handlar om? 4. Har jag läst och förstått det jag kommenterar? 5. Kan jag finna "common ground" med mina motståndare? 6. Är mina argument relevanta i diskussionen? 7. Är mitt inlägg fritt från personangrepp, diskriminering, grammatiska fel och Capslock-missbruk? 8. Tillför jag något till diskussionen eller deltar jag mest för att göra folk förbannade?

Det här var ett inlägg på tal om:

http://xboxflickan.se/2011/10/basbrudar-och-varfor-jag-aldrig-tanker-handla-nagot-fran-msi/ http://xboxflickan.se/2011/10/msi-dreamhack-och-booth-babes-vad-ar-egentligen-problemet/ http://www.svd.se/kultur/skrammande-rutten-kvinnosyn_6568111.svd